Service unavailable

Use the Service unavailable pattern from the GOV.UK Design System.

The GOV.UK Design System does not contain Welsh translations yet. These examples include recommended content in Welsh.

You need HMRC Frontend to use this pattern – find out how to install HMRC Frontend. If you use the HMRC Nunjucks macro, you must copy and paste the entire macro into your code.

General page

       <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Sorry, the service is unavailable</h1>
</header>

<p class="govuk-body">You will be able to use the service later.</p>

<p class="govuk-body">We saved your answers. They will be available for 30 days.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.
</p>
      
        <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd</h1>
</header>

<p class="govuk-body">Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth yn nes ymlaen.</p>

<p class="govuk-body">Gwnaethom gadw’ch atebion. Byddant ar gael am 30 diwrnod.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM</a> os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.
</p>
       
        {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Sorry, the service is unavailable'
}) }}

<p class="govuk-body">You will be able to use the service later.</p>

<p class="govuk-body">We saved your answers. They will be available for 30 days.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.
</p>
       
         {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd'
}) }}

<p class="govuk-body">Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth yn nes ymlaen.</p>

<p class="govuk-body">Gwnaethom gadw’ch atebion. Byddant ar gael am 30 diwrnod.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM</a> os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.
</p>
        

When you know when a service will be available

       <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Sorry, the service is unavailable</h1>
</header>

<p class="govuk-body">You will be able to use the service from 9am on Monday 19 November 2018.</p>

<p class="govuk-body">We have not saved your answers. When the service is available, you will have to start again.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.
</p>
      
        <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd</h1>
</header>

<p class="govuk-body">Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth o 09:00 ar Ddydd Llun 19 Tachwedd 2018 ymlaen.</p>

<p class="govuk-body">Nid ydym wedi cadw’ch atebion. Pan fydd y gwasanaeth ar gael, bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM</a> os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.
</p>
       
        {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Sorry, the service is unavailable'
}) }}

<p class="govuk-body">You will be able to use the service from 9am on Monday 19 November 2018.</p>

<p class="govuk-body">We have not saved your answers. When the service is available, you will have to start again.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.
</p>
       
         {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd'
}) }}

<p class="govuk-body">Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth o 09:00 ar Ddydd Llun 19 Tachwedd 2018 ymlaen.</p>

<p class="govuk-body">Nid ydym wedi cadw’ch atebion. Pan fydd y gwasanaeth ar gael, bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM</a> os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.
</p>
        

Service is closed for part of the year

After a service closes

       <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Sorry, the service is unavailable</h1>
</header>

<p class="govuk-body">You cannot use the online service to renew your tax credits.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.
</p>

<p class="govuk-body">
 You can <a class="govuk-link" href="#">use the tax credits service</a> to:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li>find out more about your payments</li>
 <li>see who is on your claim</li>
 <li>make changes to your claim</li>
 <li>check the status of your renewal</li>
</ul>
      
        <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd</h1>
</header>

<p class="govuk-body">Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein er mwyn adnewyddu’ch credydau treth.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.
</p>

<p class="govuk-body">
 Gallwych <a class="govuk-link" href="#">ddefnyddio’r gwasanaeth credydau treth</a> i wneud y canlynol:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li>cael rhagor o wybodaeth am eich taliadau</li>
 <li>gweld pwy sydd ar eich cais</li>
 <li>gwneud newidiadau i’ch cais</li>
 <li>gwirio statws eich cais i adnewyddu</li>
</ul>
       
        {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Sorry, the service is unavailable'
}) }}

<p class="govuk-body">You cannot use the online service to renew your tax credits.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.
</p>

<p class="govuk-body">
 You can <a class="govuk-link" href="#">use the tax credits service</a> to:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li>find out more about your payments</li>
 <li>see who is on your claim</li>
 <li>make changes to your claim</li>
 <li>check the status of your renewal</li>
</ul>
       
         {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd'
}) }}

<p class="govuk-body">Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein er mwyn adnewyddu’ch credydau treth.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.
</p>

<p class="govuk-body">
 Gallwych <a class="govuk-link" href="#">ddefnyddio’r gwasanaeth credydau treth</a> i wneud y canlynol:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li>cael rhagor o wybodaeth am eich taliadau</li>
 <li>gweld pwy sydd ar eich cais</li>
 <li>gwneud newidiadau i’ch cais</li>
 <li>gwirio statws eich cais i adnewyddu</li>
</ul>
        

Before a service opens

       <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Sorry, the service is unavailable</h1>
</header>

<p class="govuk-body">You will be able to renew your tax credits from Tuesday 24 April 2018.</p>

<p class="govuk-body">
 You can <a class="govuk-link" href="#">use the tax credits service</a> to:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li>find out more about your payments</li>
 <li>see who is on your claim</li>
 <li>make changes to your claim</li>
</ul>
      
        <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd</h1>
</header>

<p class="govuk-body">Byddwch yn gallu adnewyddu’ch credydau treth o Ddydd Mawrth 24 Ebrill 2018 ymlaen.</p>

<p class="govuk-body">
 Gallwych <a class="govuk-link" href="#">ddefnyddio’r gwasanaeth credydau treth</a> i wneud y canlynol:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li>cael rhagor o wybodaeth am eich taliadau</li>
 <li>gweld pwy sydd ar eich cais</li>
 <li>gwneud newidiadau i’ch cais</li>
</ul>
       
        {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Sorry, the service is unavailable'
}) }}

<p class="govuk-body">You will be able to renew your tax credits from Tuesday 24 April 2018.</p>

<p class="govuk-body">
 You can <a class="govuk-link" href="#">use the tax credits service</a> to:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li>find out more about your payments</li>
 <li>see who is on your claim</li>
 <li>make changes to your claim</li>
</ul>
       
         {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd'
}) }}

<p class="govuk-body">Byddwch yn gallu adnewyddu’ch credydau treth o Ddydd Mawrth 24 Ebrill 2018 ymlaen.</p>

<p class="govuk-body">
 Gallwych <a class="govuk-link" href="#">ddefnyddio’r gwasanaeth credydau treth</a> i wneud y canlynol:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li>cael rhagor o wybodaeth am eich taliadau</li>
 <li>gweld pwy sydd ar eich cais</li>
 <li>gwneud newidiadau i’ch cais</li>
</ul>
        

Service is closed forever

       <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Sorry, the service is unavailable</h1>
</header>

<p class="govuk-body">The submit an employment intermediary report service has closed.</p>

<p class="govuk-body">Contact us if you need to speak to someone about the service and your reports.</p>

<p class="govuk-body">
 Telephone:
 <br />
 <strong class="govuk-!-font-weight-bold">0808 157 3900</strong>
</p>

<p class="govuk-body">
 Opening times:
 <br />
 <strong class="govuk-!-font-weight-bold">Monday to Friday: 8:30am to 4:30pm</strong>
</p>
      
        <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd</h1>
</header>

<p class="govuk-body">Mae’r gwasanaeth ar gyfer cyflwyno adroddiad cyfryngwr cyflogaeth wedi dod i ben.</p>

<p class="govuk-body">Cysylltwch â ni os oes angen i chi siarad â rhywun am y gwasanaeth a’ch adroddiadau.</p>

<p class="govuk-body">
 Ffôn:
 <br />
 <strong class="govuk-!-font-weight-bold">0808 157 3901</strong>
</p>

<p class="govuk-body">
 Oriau agor:
 <br />
 <strong class="govuk-!-font-weight-bold">Dydd Llun – Dydd Gwener: 08:30 – 16:30</strong>
</p>
       
        {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Sorry, the service is unavailable'
}) }}

<p class="govuk-body">The submit an employment intermediary report service has closed.</p>

<p class="govuk-body">Contact us if you need to speak to someone about the service and your reports.</p>

<p class="govuk-body">
 Telephone:
 <br/>
 <strong class="govuk-!-font-weight-bold">0808 157 3900</strong>
</p>

<p class="govuk-body">
 Opening times:
 <br/>
 <strong class="govuk-!-font-weight-bold">Monday to Friday: 8:30am to 4:30pm</strong>
</p>
       
         {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd'
}) }}

<p class="govuk-body">Mae’r gwasanaeth ar gyfer cyflwyno adroddiad cyfryngwr cyflogaeth wedi dod i ben.</p>

<p class="govuk-body">Cysylltwch â ni os oes angen i chi siarad â rhywun am y gwasanaeth a’ch adroddiadau.</p>

<p class="govuk-body">
 Ffôn:
 <br/>
 <strong class="govuk-!-font-weight-bold">0808 157 3901</strong>
</p>

<p class="govuk-body">
 Oriau agor:
 <br/>
 <strong class="govuk-!-font-weight-bold">Dydd Llun – Dydd Gwener: 08:30 – 16:30</strong>
</p>
        

Something has replaced the service

       <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Sorry, the service is unavailable</h1>
</header>

<p class="govuk-body">Universal Credit has replaced tax credits.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.
</p>

<p class="govuk-body">
 You can:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li><a class="govuk-link" href="#">find out more about Universal Credit</a></li>
 <li><a class="govuk-link" href="#">apply for Universal Credit</a></li>
 <li><a class="govuk-link" href="#">sign in to your Universal Credit account</a></li>
</ul>
      
        <header class="hmrc-page-heading">
 <h1 class="govuk-heading-xl">Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd</h1>
</header>

<p class="govuk-body">Mae Credyd Cynhwysol wedi disodli credydau treth.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM</a> os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.
</p>

<p class="govuk-body">
 Gallwych:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li><a class="govuk-link" href="#">cael gwybod rhagor am Gredyd Cynhwysol</a></li>
 <li><a class="govuk-link" href="#">gwneud cais am Gredyd Cynhwysol</a></li>
 <li><a class="govuk-link" href="#">mewngofnodi i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol</a></li>
</ul>
       
        {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Sorry, the service is unavailable'
}) }}

<p class="govuk-body">Universal Credit has replaced tax credits.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Contact the Tax Credits Helpline</a> if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.
</p>

<p class="govuk-body">
 You can:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li><a class="govuk-link" href="#">find out more about Universal Credit</a></li>
 <li><a class="govuk-link" href="#">apply for Universal Credit</a></li>
 <li><a class="govuk-link" href="#">sign in to your Universal Credit account</a></li>
</ul>
       
         {% from "hmrc/components/page-heading/macro.njk" import hmrcPageHeading %}

{{ hmrcPageHeading({
 text: 'Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd'
}) }}

<p class="govuk-body">Mae Credyd Cynhwysol wedi disodli credydau treth.</p>

<p class="govuk-body">
 <a class="govuk-link" href="#">Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM</a> os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.
</p>

<p class="govuk-body">
 Gallwych:
</p>

<ul class="govuk-list govuk-list--bullet">
 <li><a class="govuk-link" href="#">cael gwybod rhagor am Gredyd Cynhwysol</a></li>
 <li><a class="govuk-link" href="#">gwneud cais am Gredyd Cynhwysol</a></li>
 <li><a class="govuk-link" href="#">mewngofnodi i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol</a></li>
</ul>