Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth o 09:00 ar Ddydd Llun 19 Tachwedd 2018.

Nid ydym wedi cadw’ch atebion. Pan fydd y gwasanaeth ar gael, bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch hawliad neu siarad â rhywun am eich credydau treth.