Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein er mwyn adnewyddu’ch credydau treth.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth credydau treth i wneud y canlynol: