Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth yn nes ymlaen.

Gwnaethom gadw’ch atebion. Byddant ar gael am 30 diwrnod.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.