9 rhif yw hwn, weithiau â ‘GB’ ar y dechrau. Er enghraifft 123456789 neu GB123456789. Mae hwn i’w weld ar eich tystysgrif cofrestru TAW.