Beth yw'ch Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr ar gyfer Hunanasesiad (UTR)?

Gallwch ddod o hyd i UTR sydd ar goll (yn agor tab newydd).

Mae hwn yn cynnwys 10 rhif, er enghraifft 1234567890. Bydd i’w weld ar Ffurflenni Treth a llythyrau eraill ynghylch Hunanasesiad. Efallai y cyfeirir ato gan ddefnyddio’r geiriau ‘cyfeirnod’, ‘UTR’ neu ‘defnydd swyddogol’.