Beth yw'ch Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr ar gyfer Hunanasesiad (UTR)?

Gall eich UTR fod yn 10 neu’n 13 digid o hyd. Gallwch ddod o hyd iddo yn eich Cyfrif Treth Personol, ar ap CThEF, neu ar ddogfennau eraill oddi wrth CThEF. Efallai y cyfeirir ato gan ddefnyddio’r geiriau ‘cyfeirnod’, ‘UTR’ neu ‘defnydd swyddogol’.

Sut i ddod o hyd i’ch UTR (yn agor tab newydd)