Beth yw’ch Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr ar gyfer Treth Gorfforaeth (UTR)?

Gall eich UTR fod yn 10 neu’n 13 digid o hyd. Bydd i’w weld ar Ffurflenni Treth a llythyrau eraill ynghylch Treth Gorfforaeth. Efallai y cyfeirir ato gan ddefnyddio’r geiriau ‘cyfeirnod’, ‘UTR’ neu ‘defnydd swyddogol’.

Gofynnwch am gopi o’ch UTR ar gyfer Treth Gorfforaeth (yn agor tab newydd)