1. Ad-daliad wedi’i wneud

    Gwnaethom ad-dalu £50 i chi. Bydd yn cymryd hyd at 3 diwrnod i'r arian gyrraedd eich cyfrif.

  2. Gwirio’ch hawliad

    Daeth eich Ffurflen Dreth i law. Gwnaethoch honni bod ad-daliad o £50 yn ddyledus i chi. Rydym yn gwirio’ch hawliad.