Mae’n ddrwg gennym, mae problem gyda’r gwasanaeth

Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.

Gwnaethom gadw’ch atebion. Byddant ar gael am 30 diwrnod.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.