Mae’n ddrwg gennym, mae problem gyda’r gwasanaeth

Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.

Nid ydym wedi cadw’ch atebion. Pan fydd y gwasanaeth ar gael, bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.

Ffôn:
0300 200 1900

Ffôn testun (Saesneg yn unig):
0345 300 3909

Y tu allan i’r DU:
+44 300 200 1900

Oriau agor:
Dydd Llun — Dydd Gwener: 08:30 — 17:30

Ar gau ar Ddydd Sul y Pasg, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.