Mae’n ddrwg gennym, mae problem gyda’r gwasanaeth

Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.

Gallwch newid manylion TAW eraill.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi siarad â rhywun am eich cyfrifiad treth.