Awstria

O 6 Ebrill 2017 ymlaen newidiodd yr anghenion ar gyfer bod yn Gynllun Pensiwn Tramor Cydnabyddedig (ROPS). Bydd angen i chi wirio bod y cynllun rydych yn trosglwyddo iddo ar neu ar ôl y dyddiad hwnnw yn bodloni’r gofynion newydd.

Ni all CThEF warantu bod y rhain yn Gynlluniau Pensiwn Tramor Cydnabyddedig nac y bydd unrhyw drosglwyddiadau iddynt yn rhydd o dreth yn y DU. Eich cyfrifoldeb chi yw darganfod a oes rhaid i chi dalu treth ar unrhyw drosglwyddiad o gynilion pensiwn. Dysgwch ragor am gynlluniau pensiwn tramor.

ROPS Gwlad
APK Pensionskasse AG Awstria
Bonus Pensionskassen Aktiengesellschaft Awstria
Sozialversicherungspensionskasse AG Awstria
VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft Awstria

Newidiadau ar gyfer Awstria ar 1 Gorffennaf 2018

Enw’r Cynllun Pensiwn Tramor Cydnabyddedig Newid
VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft Ychwanegwyd