Yr hyn y bydd ei angen arnoch

Bydd angen cyfeirnod unigryw eich trafodyn arnoch, sy’n (number) o gymeriadau (er enghraifft,xxxx). Bydd y cyfeirnod hwn bob amser yn cynnwys xx rhif a xx gymeriad.

Mae hwn i’w weld ar xxx.

Os byddwch yn defnyddio cyfeirnod anghywir: