Heb ddod o hyd i’r dudalen

Os gwnaethoch deipio’r cyfeiriad gwe, dylech wirio ei fod yn gywir.

Os gwnaethoch bastio’r cyfeiriad gwe, dylech wirio’ch bod wedi copïo’r cyfeiriad yn llawn.

Os yw’r cyfeiriad gwe yn gywir neu os gwnaethoch ddewis cysylltiad neu fotwm, cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi siarad â rhywun am eich credydau treth.