Nid yw'r manylion a nodwyd gennych yn cyd-fynd â'n cofnodion

Nid oedd modd i ni baru’r manylion a nodwyd gennych â chofnodion a gedwir gan CThEM.

Os gwnaethoch ddefnyddio’r manylion anghywir, gallwch roi cynnig arall arni gan ddefnyddio manylion gwahanol.