Gwirio’ch cofnod Yswiriant Gwladol

Gallwch wirio’ch cofnod Yswiriant Gwladol ar-lein er mwyn gweld:

Nid yw’ch cofnod ar-lein yn cynnwys faint o Bensiwn y Wladwriaeth yr ydych yn debygol o’i gael.