Uwchlwytho derbynneb

Gallwch uwchlwytho’ch derbynneb fel copi wedi’i sganio neu lun o’r gwreiddiol. Mae’n rhaid i’r ffeil dan sylw fod yn llai na 100 MB.

Refresh page to update file upload progress

Derbynneb1.jpg
WRTHI’N UWCHLWYTHO
Dileu Derbynneb1.jpg