Uwchlwytho datganiad, derbynneb a thaflen waith cyfrifo

Gallwch uwchlwytho’ch derbynneb fel copi wedi’i sganio neu lun o’r gwreiddiol. Mae’n rhaid i’r ffeil dan sylw fod yn llai na 100 MB.

1 o 3 ffeil wedi’u huwchlwytho

Refresh page to update file upload progress

Datganiad.jpg
Datganiad
WEDI’I HUWCHLWYTHO
Dileu Datganiad.jpg