Mae problem wedi codi

Uwchlwytho derbynebau

Gallwch uwchlwytho’ch derbynneb fel copi wedi’i sganio neu lun o’r gwreiddiol. Mae’n rhaid i’r ffeil dan sylw fod yn llai na 100 MB.

Refresh page to update file upload progress

1 o 1 ffeil wedi’u huwchlwytho
Derbynneb1.jpg
WEDI’I HUWCHLWYTHO
Dileu Derbynneb1.jpg
Derbynneb2.jpg

Error: Nid yw’r ffeil dan sylw wedi’i huwchlwytho llawn.

WRTHI’N UWCHLWYTHO
Dileu Derbynneb2.jpg

Error: Dewiswch ffeil

Dileu Derbynneb3.jpg

Error: Mae’r ffeil dan sylw yn wag

Dileu Derbynneb4.jpg

Error: Mae’n rhaid i’r ffeil dan sylw fod yn llai na 100 MB

Dileu Derbynneb5.jpg

Error: Mae’r ffeil dan sylw eisoes wedi’i huwchlwytho

Dileu Derbynneb6.jpg

Error: Mae’n rhaid i’r ffeil dan sylw fod ar ffurf JPG, PNG neu PDF

Dileu Derbynneb7.jpg

Error: Mae feirws yn y ffeil dan sylw

Dileu Derbynneb8.jpg

Error: Nid oedd modd uwchlwytho’r ffeil dan sylw

Dileu Derbynneb9.jpg

Ychwanegu math gwahanol o dystiolaeth ategol at eich hawliad?

Error: Dewiswch ‘Iawn’ os ydych am ychwanegu math gwahanol o dystiolaeth ategol