Uwchlwytho derbynebau

Gallwch uwchlwytho’ch derbynneb fel copi wedi’i sganio neu lun o’r gwreiddiol. Mae’n rhaid i’r ffeil dan sylw fod yn llai na 100 MB.

1 o 2 ffeil wedi’u huwchlwytho

Refresh page to update file upload progress

Derbynneb2.jpg
WRTHI’N UWCHLWYTHO
Dileu Derbynneb2.jpg
Derbynneb1.jpg
WEDI’I HUWCHLWYTHO
Dileu Derbynneb1.jpg