Rhoi adborth

Rydym yn defnyddio’ch adborth i wella ein gwasanaethau. I ddeall eich adborth yn well, efallai y byddwn yn ei gysylltu â gwybodaeth arall sydd gennym amdanoch, megis eich rhywedd a’ch oedran.

Gweler Hysbysiad Preifatrwydd CThEF (yn agor tab newydd) i gael gwybod sut yr ydym yn casglu, defnyddio a diogelu’ch gwybodaeth bersonol.

Mae’r arolwg hwn yn cynnwys 4 cwestiwn dewisol.

A oeddech wedi gallu gwneud yr hyn yr oedd angen i chi ei wneud heddiw?
Pa mor hawdd oedd hi i wneud yr hyn yr oedd angen i chi ei wneud heddiw?
Peidiwch â nodi gwybodaeth bersonol, megis eich rhif Yswiriant Gwladol, eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr, eich cyfeiriad neu’ch rhif ffôn yn y blwch hwn. Sylwer – ni allwn ymateb i sylwadau’n unigol, ond mi ydym yn defnyddio’ch adborth i helpu i wella ein gwasanaethau.
Gallwch nodi hyd at 1000 o gymeriadau
Yn gyffredinol, beth oedd eich barn am y gwasanaeth a gawsoch heddiw?