Nid oedd eich rhif EORI yn cyfateb i unrhyw fusnes cofrestredig

Gwnaethoch chwilio am 'GB123456123456'.

Cwblhawyd y chwiliad ar 10 Ionawr 2022 am 17:30 (GMT).

Gwirio rhif EORI arall

Beth oedd eich barn am y gwasanaeth hwn? (mae’n cymryd 30 eiliad)