Mae problem wedi codi

Cod y wlad yw’r 2 lythyren gyntaf, megis GB neu XI. Dilynir hyn gan 12 neu 15 digid, megis GB123456123456.

Error: Nodwch eich rhif EORI