Rhif swyddfa dreth 3 digid yw hwn, wedi’i ddilyn gan flaenslaes a chyfeirnod cyflogwr gan y swyddfa dreth, megis 123/AB456. Mae’n bosibl y cyfeirir ato fel ‘Cyfeirnod TWE y Cyflogwr’ neu fel ‘Cyfeirnod TWE’. Bydd i’w weld ar lythyrau oddi wrth CThEM ynghylch TWE.