Nid oeddem yn gallu cadarnhau pwy ydych

Nid yw’r wybodaeth yr ydych wedi’i nodi yn cyd-fynd â’n cofnodion.