Nid oeddem yn gallu cadarnhau pwy ydych

Rydych wedi nodi gwybodaeth nad yw’n cyd-fynd â’n cofnodion gormod o weithiau. Am resymau diogelwch, mae’n rhaid i chi aros 24 awr ac yna mewngofnodi i roi cynnig arall arni.

Gallwch newid manylion TAW eraill heb gadarnhau pwy ydych