A hoffech gyfathrebu รข CThEM drwy ddull electronig, yn hytrach nag ar bapur?