Newid manylion Elizabeth Keen

Beth yw enw’r cyfarwyddwr?
Elizabeth Kean
Newid name
Beth yw dyddiad geni Elizabeth Kean?
12 Hydref 1984
Newid date of birth
A oes gan Elizabeth Kean rif Yswiriant Gwladol?
Iawn
Newid if they have National Insurance number
Rhif Yswiriant Gwladol
QQ 12 34 56 C
Newid National Insurance number