Mae hwn yn 13 o gymeriadau, megis 123PX00123456 neu 123PX0012345X. Bydd hwn i’w gael ar lythyrau oddi wrth CThEM ynghylch TWE ac ar lythyrau a gawsoch wrth gofrestru fel cyflogwr.